Kleuren mengen:
Kritisch denken en probleemoplossing

De vaardigheden kritisch denken en probleemoplossing (dat wil zeggen: het vermogen om oorzaak en gevolg te begrijpen, uit te zoeken hoe dingen werken en om problemen op te lossen) zijn van wezenlijk belang voor een geslaagde schoolcarrière en later op het werk[7].
Een goede manier om deze vaardigheden te stimuleren, is kinderen laten experimenteren met kleuren mengen. Kleuren mengen helpt kritische denkvaardigheden oefenen, zoals het verkennen van oorzaak en gevolg door te observeren wat er gebeurt als kleuren gemengd worden, en vaardigheden om problemen op te lossen heden door verschillende manieren uit te proberen om een bepaalde kleur te krijgen. Deze activiteit kan ook een introductie vormen voor de eerste wiskundige inzichten, bijvoorbeeld hoe bepaalde delen samen een geheel kunnen vormen[8].

What you'll need

What to do

STAP 1

STAP 1

Haal 2 (of meer) Play-Doh kleuren uit de potjes en pak kleine stukjes van de verschillende kleuren klei. Rol ze tot balletjes van ongeveer gelijke grootte.

STAP 2

STAP 2

De kinderen kneden verschillend gekleurde balletjes met hun vingers om een nieuwe kleur te maken.

STAP 3

STAP 3

Moedig ze aan om te experimenteren! Let op de kleurveranderingen wanneer je meer van één bepaalde kleur toevoegt of probeer nieuwe combinaties van andere kleuren. Als je twee balletjes geel mengt met één balletje blauw ontstaat er een andere kleur groen dan met één balletje van elke kleur.

Fun Tips

Meespelen in plaats van instructies geven, stimuleert kritische denkvaardigheden en maakt het spel leuker voor jezelf en voor het kind. Moedig ontdekken en abstract denken aan zorg voor begrip van oorzaak en gevolg door je samen met het kind hardop dingen af te vragen.

Probeer ze te stimuleren met vragen als:

Wat denk jij dat er gaat gebeuren?
Is er nog rood over?
Welke nieuwe kleur heb je gemaakt?
Als we het stukje Play-Doh steeds dunner maken, zou het dan breken?
Zie je iets in de kamer dat dezelfde kleur heeft als die je gemaakt hebt?
Hoeveel stukjes heb je gebruikt om een kleur te maken?


Potentiële voordelen van deze activiteit

"Door mee te doen en door de "Fun Tips" toe te passen, geeft deze activiteit kinderen de gelegenheid om verschillende ideeën uit te proberen en aan waardevolle vaardigheden te werken, zoals:

Kritisch denken en probleemoplossing

  • Voorspellingen doen
  • Veranderingen observeren
  • Verband leggen tussen oorzaak en gevolg
  • Vergelijken en tegenstellingen


Fijne motoriek

  • Helpt de kleine spieren in de vingers versterken en ontwikkelen, een goede oefening om later pennen en potloden te hanteren

 

Geïntegreerd gebruik van de zintuigen

  • Zien, voelen en ruiken
  • Ondersteunt praktisch leren door kinderen verschillende manieren aan te bieden om fysiek met materialen om te gaan.


Wiskundige basisinzichten

  • Experimenteren met verschillende hoeveelheden Play-Doh klei stimuleert wiskundig denken met betrekking tot hoeveelheden en delen die samen een geheel vormen.  "

Print this project